سلام!

در طی سال های نوجوانی وبلاگ های متعددی در سایت های سرویس دهنده ی وبلاگ داشتم ولی در همان اوایل راه دست از آن می کشیدم.آن حسی که باید مرا سر شوق می آورد و به نوشتن وادارم می کرد نبود،تمام وبلاگ ها برای من بودند و مال من نبودند.شاید در نگاه اول آخرین جمله کمی مسخره به نظر برسد اما وبلاگ های گذشته متعلق به من نبودند و حس تعلق به آنها نداشتم.دست نوشته های من نبودند و خبر از وجود من نمی دادند.حالا که شروع کردم به ساختن این وبلاگ حس خوبی دارم و امیدوارم مطالبی که گستردگی زیادی دارند-از تجربه شخصی یا مطالب علمی و آموزشی در زمینه های مختلف-با شما دوستان و همراهان خوب و دوست داشتنی قسمت کنم تا شاید به کارتون بیاد و از آنها لذت ببرید.