ما یا آنها

به بهانه ی آبگرفتگی معابر شهر (!) بابل این ویدئو و به اشتراک میذارم که خیلی بی ربط با کیفیت معابر و اصول و قوانین ترافیکی نیست.

لینک ویدئو

علاقه شرط اول موفقیت

“علاقه شرط اول موفقیت در یک کار است.”

حالا که خودم در یک کارگاه مشغول کار شدم اهمیت این موضوع و درک می کنم.با اینکه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد-گرایش سازه هستم و شرایط کار سخت است و انرژی و زمان زیادی از من می گیرد کارم را دوست دارم و حتی کار کردن انگیزه ی بیشتری به من برای تلاش می دهد.در روز های آینده سعی می کنم،مطالب علمی و آموزشی در وبلاگ قرار بدهم.

فارغ التحصیلی

شاید کمی دیر،اما این بود جشن فارغ التحصیلی ما،بچه های عمران ورودی ۹۱ صنعتی مازندران.
bc6a9188چهار سال درس و امتحان و آزمایش و تجربه گذشت و امروز من با افتخار یک مهندس عمران هستم.